Để phục hồi đất và vườn cây sau hạn mặn cần phải làm gì?

Để phục hồi đất và vườn cây sau hạn mặn cần phải làm gì?

- Rửa mặn và "đuổi" các chất độc của mặn trong đất, bằng cách tưới nhiều lần nước ngọt để loại bỏ bớt độc chất trong đất.- Cải tạo đất bằng phương pháp hữu cơ dựa trên điều kiện môi trường đất, nước, được thiên nhiên ưu đãi thì mới.....

SỬ DỤNG ULTRAMAX SILICATE CÓ THỂ THAY THẾ PHÂN LÂN?

SỬ DỤNG ULTRAMAX SILICATE CÓ THỂ THAY THẾ PHÂN LÂN?

Sử dụng Ultramax Silicate có thể thay thế phân lân?Theo nghiên cứu, trong 1 năm 100 kg lân cung cấp cho đất 2 kg lân hữu hiệu, lượng này không đáng kể cho đất và cây.Đa số đất trồng ở Việt Nam đều giàu lân, nhưng ở dạng khó hấp.....

TRUNG LƯỢNG CÓ VAI TRÒ GÌ MÀ LẠI RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG?

TRUNG LƯỢNG CÓ VAI TRÒ GÌ MÀ LẠI RẤT QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÂY TRỒNG?

1. CANXI✨ĐỐI VỚI ĐẤT:- Giảm độ chua trong đất, giảm sự gây độc của Mn, Fe, Cu,Al- Giảm hấp thu Na+, giải độc mặn cho đất- Rất cần thiết đối với vi khuẩn cố định đạm.✨ ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG:- Kích thích rễ và lá cây phát triển.- Hình thành.....

𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑳ƯỢ𝑵𝑮 𝑪Ó 𝑸𝑼𝑨𝑵 𝑻𝑹Ọ𝑵𝑮 ĐỐ𝑰 𝑽Ớ𝑰 ĐẤ𝑻 & 𝑪Â𝒀 𝑻𝑹Ồ𝑵𝑮❓

𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑳ƯỢ𝑵𝑮 𝑪Ó 𝑸𝑼𝑨𝑵 𝑻𝑹Ọ𝑵𝑮 ĐỐ𝑰 𝑽Ớ𝑰 ĐẤ𝑻 & 𝑪Â𝒀 𝑻𝑹Ồ𝑵𝑮❓

Mọi người thường chỉ quan tâm đến dinh dưỡng đa lượng và vi lượng, nhưng lại bỏ quên một dinh dưỡng quan trọng, đó là trung lượng (Canxi, magie, silic,…). Vì cứ cho rằng trung lượng có rất nhiều trong đất, nhưng hầu hết các dinh dưỡng trung lượng (canxi,.....