THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2018

Công ty CPQT Cuộc sống Việt (Vlife) là một nhà nhập khẩu và phân phối các sản phẩm phân bón nước ngoài theo phong cách chuyên nghiệp. Hiện nay, Công ty Vlife đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:1. BỘ PHẬN XUẤT NHẬP KHẨU PHÂN BÓN VÀ.....