THỰC PHẨM VÀ ĐỜI SỐNG - GREENLIFE

Dẫn lối trường thọ!

Gạo có từ các vùng sản xuất lúa theo qui trình canh tác cải tiến và phương thức sản xuất lúa sạch hữu cơ, đảm bảo không sử dụng phân bón hóa học, thuốc kích thích sinh trưởng, và thuốc trừ sâu diệt cỏ.