CHỦ ĐỀ 4: GIẢI PHÁP VLIFE CHO VIỆC "ĐUỔI MẶN" VÀ PHỤC HỒI CÂY SAU HẠN MẶN

Ở số trước GS.TS Nguyễn Bảo Vệ đã chia sẻ, đối với những vườn cây đã bị nhiễm mặn, Quý bà con nên kết hợp rửa mặn và đuổi mặn. Vậy, Vlife đã có giải pháp dinh dưỡng gì cho việc đuổi mặn?

Kính mời Khách hàng đại lý và Quý bà con cùng theo dõi, để có những biện pháp kịp thời khắc phục, cứu chữa và phục hồi những vườn cây bị nhiễm mặn; đồng thời có kế hoạch phòng chống tái xâm nhiễm mặn cho các vườn cây ăn trái ở những năm tiếp theo.

Với sự chia sẻ của ThS. Võ Ngọc Vũ - Phòng Marketing - Kỹ thuật Công ty Vlife.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận