Để phục hồi đất và vườn cây sau hạn mặn cần phải làm gì?

- Rửa mặn và "đuổi" các chất độc của mặn trong đất, bằng cách tưới nhiều lần nước ngọt để loại bỏ bớt độc chất trong đất.
- Cải tạo đất bằng phương pháp hữu cơ dựa trên điều kiện môi trường đất, nước, được thiên nhiên ưu đãi thì mới hiệu quả.
- Nếu vườn cây đã suy kiệt, cách để phục hồi lại là làm đất tơi xốp hơn, bằng cách hàng năm cung cấp phân hữu cơ cho cấu trúc đất, nước vào dễ và ra cũng dễ, thì khả năng rửa mặn sẽ dễ hơn.

Nguồn: https://thegioihoinhap.vn/mekong-connect/sau-han-man-lam-sao-hoi-sinh-dat-dai-suy-kiet/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận