GIẢI PHÁP HẠN CHẾ TÁC HẠI CỦA HẠN MẶN ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Theo dự báo tình hình hạn mặn năm nay có thể sẽ khốc liệt hơn đợt mặn lịch sử 2015 - 2016
Nguồn: https://laodong.vn/xa-hoi/han-man-nam-2020-co-the-se-khoc-liet-hon-dot-han-man-lich-su-2015-2016-783408.ldo
------------------------------------------------------------------------------------------
Trước tình hình khó khăn này, Vlife giới thiệu đến Quý bà con 𝐂𝐎𝐌𝐁𝐎 𝐃𝐈𝐍𝐇 𝐃ƯỠ𝐍𝐆 - 𝐠𝐢ả𝐢 𝐩𝐡á𝐩 𝐡ạ𝐧 𝐜𝐡ế 𝐭á𝐜 𝐡ạ𝐢 𝐜ủ𝐚 𝐡ạ𝐧 𝐦ặ𝐧 đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐜â𝐲 𝐭𝐫ồ𝐧𝐠

1️⃣ PHÂN TRUNG LƯỢNG 𝐂𝐒𝐕 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚𝐦𝐚𝐱 𝐒𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐮𝐥𝐞
- Tăng khả năng trao đổi cation Ca2+, Si2+, giảm hấp thu Na+ trong nước mặn.
- Canxi, Silic giúp chống mất nước trong tế bào và mô cây.
-------------------------------------------------------------------------------------------
2️⃣ PHÂN HỮU CƠ 𝐂𝐒𝐕 𝐎𝐙𝐄𝐑𝐈 𝐍𝐏𝐊 𝟓-𝟐-𝟑+𝟔𝟓𝐎𝐌
- Giúp đất tơi xốp, chống nứt đất, chống muối mao dẫn lên tầng mặt.
- Tăng khả năng giữu nước và chất dinh dưỡng cho đất
-------------------------------------------------------------------------------------------
3️⃣ PHÂN BÓN LÁ HỮU CƠ SINH HỌC 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐭𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐁𝐢𝐨-𝐂𝐒𝐕
- Bổ sung kịp thời các chất dinh dưỡng thông qua lá.
- Acid humic, acid fulvic, chất hữu cơ và amino acid giúp cây phát triển mạnh, tăng cường khả năng hấp thu nước và chất dinh dưỡng.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận