LÀN SÓNG THỨ 2 COVID-19 ĐÃ THỰC SỰ ĐẾN, TRONG BỐI CẢNH DIỄN BIẾN BỆNH RẤT PHỨC TẠP Ở CÁC NƯỚC

Kính gửi: Quý khách hàng và Nhân viên công ty

Tự giác bảo vệ chính mình trước nguy cơ lây nhiễm COVID-19, là đảm bảo sức khỏe cho khách hàng và cho cộng đồng. Lúc này đây, tình hình các đối tượng bệnh (F0) chưa được tìm thấy, trong khi người tiếp xúc mắc bệnh (F1) có lịch sử đi lại và tiếp xúc phức tạp ở nhiều nơi. Hơn lúc nào hết, công việc của người làm nông nghiệp quan trọng như lúc này, tiếp tục duy trì hoạt động canh tác để làm trụ đỡ đảm bảo cung ứng lương thực thực phẩm cho toàn dân. Chúng ta cũng biết vai trò "Phân bón: dinh dưỡng không chỉ cho cây trồng mà còn cho động vật và cả loài người". Công ty khuyến cáo Toàn thể nhân viên và Khách hàng hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện các khuyến cáo để phòng lây nhiễm bệnh.
Kính chúc tất cả an vui và làm việc bình thường nhưng trên tinh thần cảnh giác.
---------------------------------------------------
🏠 𝐕𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐉𝐒𝐂
☎️ 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟗𝟗𝟓 - 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟖𝟐𝟖
🌐 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐯𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận