MÙA XUÂN VỀ SỚM Ở THỊ TRƯỜNG ĐÔNG NAM BỘ VÀ TÂY NGUYÊN

03 ứng viên NHẬN ĐỀ CỬ là ứng viên bán hàng tốt nhất quý 2, năm 2020.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn (Covid19, hạn hán và hạn mặn), nhưng phòng sales của Công ty Vlife đã nỗ lực hết sức mình để duy trì sự phát triển. Đặc biệt, kết quả làm việc của 03 ứng viên được công ty đánh giá rất cao, ghi nhận sự đóng góp chung và đề xuất nhận sự tôn vinh của tập thể đợt này.
𝟏. 𝐏𝐇Ạ𝐌 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐇Ộ𝐈 - 𝐁Á𝐍 𝐇À𝐍𝐆 𝐂Ó 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐒Ố 𝐃Ẫ𝐍 ĐẦ𝐔
Vùng Đông Nam Bộ 1 - Gương mặt sale tiêu biểu năm 2019.
𝟐. 𝐓𝐑Ầ𝐍 𝐍𝐆Ọ𝐂 𝐋𝐔Ẩ𝐍 - 𝐒Ự ĐỘ𝐓 𝐏𝐇Á 𝐕Ề 𝐁Á𝐍 𝐇À𝐍𝐆 𝐐𝐔Ý 𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎
Vùng Đông Nam Bộ 2 - Có lượng khách hàng trực tiếp và sản phẩm chiến lược cao
𝟑. 𝐍𝐆𝐔𝐘Ễ𝐍 𝐐𝐔Ố𝐂 𝐕𝐈Ệ𝐓 - 𝐁Á𝐍 𝐇À𝐍𝐆 𝐆𝐈Ỏ𝐈 𝐂Ó 𝐒Ự 𝐇À𝐈 𝐋Ò𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 𝐂Ủ𝐀 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆
Vùng Tây Nguyên - Bán hàng chiến lược tốt nhất

Trân trọng cám ơn và chúc mừng các ứng viên!
---------------------------------------------------------------
🏠 𝐕𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐉𝐒𝐂
☎️ 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟗𝟗𝟓 - 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟖𝟐𝟖
🌐 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐯𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧/


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận