NGOÀI CÂY TRỒNG, ACID FULVIC TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẤT?


  1. Cải thiện, ổn định cấu trúc đất, hạn chế suy thoái đất

Acid fulvic tăng sự liên kết giữa các hạt đất, làm tăng nhanh hàm lượng hữu cơ và chất dinh dưỡng trong đất.

Do có cấu trúc phân tử chứa oxy, acid fulvic có tác dụng sinh lợi trong đất, giúp vi sinh vật đất hoạt động tốt hơn, tăng độ tơi xốp trong đất.

Cải tạo đất ở những khu vực đất xấu, nghèo mùn, nghèo dinh dưỡng, hạn chế mất nước, cân bằng pH đất, giải độc cho bộ rễ,...

  1. Tăng cường chất dinh dưỡng trong đất, giảm thất thoát dinh dưỡng 50 80%

Nhờ khả năng tạo phức và hòa tan các chất dinh dưỡng nên các chất dinh dưỡng được huy động và tập trung ngay ở vùng rễ cây làm cho chúng được dễ hấp thu hơn. Cũng với khả năng tạo phức, Acid Fulvic có khả năng cố định các chất dinh dưỡng (giữ chất dinh dưỡng không bị rửa trôi, hòa tan), làm tăng thời gian tồn trữ của các nguyên tố dinh dưỡng này nếu chúng chưa được hấp thu hết. Sau đó rễ cây sẽ được hấp thu tiếp.

  1. Chất dinh dưỡng được vận chuyển dễ dàng và hiệu quả

Acid fulvic giúp chuyển hóa dinh dưỡng từ dạng vô cơ, khó hấp thu sang dạng sinh học, dễ dàng hấp thu qua màng bán thấm của tế bào. Tăng khả năng hấp thu những khoáng chất có tính di động kém như như Sắt (Fe), Lân (P)…

  1. Giải độc môi trường đất

Acid fulvic có khả năng liên kết với các kim loại nặng, kim loại độc, độc tố, chất hữu cơ trong thuốc BVTV, thuốc cỏ, …. Giúp chúng phân hủy nhanh hơn, giải độc cho đất.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận