NHU CẦU DINH DƯỠNG CỦA CÂY, VAI TRÒ CỦA TRUNG, VI LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Để cây trồng phát triển toàn diện, cho năng suất và chất lượng tối ưu cần được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng đa, trung, vi lượng và các chất hỗ trợ khác.

Trong đó:

  • Đa lượng (N, P, K) chiếm 1,0 – 1,5% nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.
  • Trung lượng (Ca, Mg, S, Si) chiếm 0,1 – 0,5% nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.
  • Vi lượng (Cu, Fe, Zn, Mn, B,…) chiếm 20 – 100 ppm nhu cầu dinh dưỡng của cây.

Mọi sự thiếu hụt bất kỳ nguyên tố dinh dưỡng đều ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Nếu các dinh dưỡng đa lượng (N, P, K) được xem là cơm và thức ăn thì các nguyên tố dinh dưỡng trung, vi lượng (Ca, Mg, S, Si, Cu, Fe, Zn, Mn, B,…) được xem là vitamin. Nếu chỉ ăn cơm và thức ăn thì con người vẫn sống được nhưng muốn cuộc sống tốt hơn, chất lượng hơn thì không thể thiếu vitamin. Ở cây trồng cũng thế, muốn nâng cao năng suất và chất lượng cần phải bổ sung thêm trung, vi lượng cho cây trồng. Mặc dù chỉ chiếm 1 phần rất nhỏ trong nhu cầu dinh dưỡng của cây nhưng các chất dinh dưỡng trung, vi lượng lại giữ vai trò rất quan trọng.

Tuy nhiên, rất nhiều bài báo, nhiều nghiên cứu khoa học đã báo động hiện trạng bón phân mất cân đối, hiện nay bà con nông dân vẫn chưa thấy được vai trò của trung, vi lượng đối với cây trồng, chủ yếu chỉ quan tâm đến các phân bón đa lượng đạm, lân, kali nên năng suất và chất lượng bị hạn chế. Việc bón phân mất cân đối đã làm gia tăng sâu bệnh hại, đất bị thoái hóa, từ đó làm việc sản xuất không mang lại hiệu quả.

            Biểu hiện thiếu trung, vi lượng biểu hiện trên lá, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây.

Thiếu trung, vi lượng biểu hiện trên hoa, quả gây ra hiện tượng rụng hoa và quả non, nứt quả, móp méo… ở quả.

Nhìn chung, việc thiếu trung, vi lượng sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây, cây trồng biểu hiện bệnh lý, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng cây trồng.

Câu hỏi đặt ra “Giải pháp nào giúp ngăn chặn hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng trung, vi lượng trên cây trồng?

Một trong những giải pháp nhanh và hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn hiện tượng thiếu hụt dinh dưỡng trên cây trồng là bổ sung trung, vi lượng cho cây trồng.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận