Nông nghiệp đô thị là xu thế tất yếu

#Vlife_Better_Farming
Nông nghiệp đô thị là xu hướng phát triển tất yếu.
Tuy nhiên vấn đề đặt ra là nông nghiệp đô thị ở Việt Nam hiện nay đang là một trong những nguyên nhân gây tác động xấu đến môi trường. Hoạt động chăn nuôi là nguyên nhân làm lây lan dịch bệnh, việc sử dụng nước thải và các loại hóa chất vượt quá mức cho phép trong cả trồng trọt lẫn chăn nuôi làm cho nông sản kém an toàn. Thêm nữa mật độ dân cư và xây dựng ở đô thị cao nên rất dễ lây truyền dịch bệnh.

Khâu đột phá quan trọng để phát triển Nông nghiệp đô thị, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng, đó là ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, sử dụng sản phẩm phân bón, thuốc BTVT, hạt giống, sản xuất giống cây, vật nuôi....an toàn, chất lượng cao, thân thiện môi trường & con người; lựa chọn kỹ thuật canh tác phù hợp, bảo quản và chế biến nông sản......
#Nông_nghiệp_đô_thị #Nông_nghiệp_công_nghệ_cao #TP_HồChíMinh


----------------------------------------------------------------
Nguồn: VNH3.TB9.627. NHẬN DẠNG NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ VIỆT NAM. TS. Lê Văn Trưởng. Trường Đại học Hồng Đức.
-------------------------------------------
🏠 𝐕𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐉𝐒𝐂
☎️ 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟗𝟗𝟓 - 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟖𝟐𝟖
🌐 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐯𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận