SỰ KIỆN 2019 CÓ GÌ??

Thế giới có Messi, Ronaldo và Van Dijk

Việt Nam có Quang Hải, Văn Hậu và Công Phượng

👉 𝗩𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗰ó 𝗧ấ𝗻 𝗧à𝗶, 𝗡𝗴ọ𝗰 𝗟𝘂ẩ𝗻 𝘃à 𝗤𝘂ố𝗰 𝗛ộ𝗶

Đạo đức là làm được cái gì cho cá nhân, cho tập thể công ty và cho cộng đồng nông nghiệp nước nhà. Ghi bàn là tiêu chí của bóng đá = Vlife luôn noi theo tinh thần này và lấy đó làm tiêu chí xây dựng tiêu chuẩn văn hóa ghi bàn.

𝐓𝐑Á𝐂𝐇 𝐍𝐇𝐈Ệ𝐌 – 𝐔𝐘 𝐓Í𝐍 – 𝐂Ầ𝐔 𝐓𝐈Ế𝐍 – 𝐆𝐇𝐈 𝐁À𝐍

Thành viên Vlife luôn tận tâm phục vụ cho 𝐒Ự 𝐏𝐇Á𝐓 𝐓𝐑𝐈Ể𝐍 𝐂Ủ𝐀 𝐊𝐇Á𝐂𝐇 𝐇À𝐍𝐆 để luôn mang trên mình văn hóa trên để năm 2020 tiến lên,…..

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận