Sự tan và phân rã của phân bón?

Sự hữu hiệu của phân bón được quyết định bởi những chất dinh dưỡng ở dạng cây trồng có khả năng hấp thu và sử dụng được. Những chất dinh dưỡng này phải được hòa tan trong nước, chủ yếu là dung dịch đất. Không phải hạt phân phải mất đi hình dạng ban đầu "PHÂN RÃ" mới là hiệu quả.
Một ví dụ rõ nét là phân Lân Nung Chảy, khi bón vào đất ngay lập tức sẽ không thấy đâu hết "sự phân rã rất nhanh" nhưng dinh dưỡng trong Lân Nung Chảy không hữu dụng cho cây ngay mà phải có thời gian chuyển hóa tức là " không tan" theo cách hiểu hiện nay về hữu hiệu

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận