𝑻𝑹𝑼𝑵𝑮 𝑳ƯỢ𝑵𝑮 𝑪Ó 𝑸𝑼𝑨𝑵 𝑻𝑹Ọ𝑵𝑮 ĐỐ𝑰 𝑽Ớ𝑰 ĐẤ𝑻 & 𝑪Â𝒀 𝑻𝑹Ồ𝑵𝑮❓

Mọi người thường chỉ quan tâm đến dinh dưỡng đa lượng và vi lượng, nhưng lại bỏ quên một dinh dưỡng quan trọng, đó là trung lượng (Canxi, magie, silic,…). Vì cứ cho rằng trung lượng có rất nhiều trong đất, nhưng hầu hết các dinh dưỡng trung lượng (canxi, magie, Silic,…) đó đều ở dạng khó hòa tan, cây trồng không hấp thu được.

Đối với cây trồng, nhu cầu về dinh dưỡng trung lượng chỉ đứng sau đa lượng (đạm, lân, kali) và quan trọng hơn cả vi lượng (sắt, kẽm, mangan,…)

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận