VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ TRUNG VÀ VỊ LƯỢNG ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

Nguyên tố Ca (Canxi): là thành phần của thành tế bào và tham gia vào quá trình phân chia tế bào, giúp cho màng tế bào vững chắc, duy trì cấu trúc nhiễm sắc thể; có vai trò hoạt hóa các enzym (đặc biệt là ATP); là hoạt chất giải độc của cây trồng thông qua trung hòa các acid hữu cơ.

Nguyên tố Mg (Magie): là thành phần của diệp lục, có vai trò thúc đẩy hấp thu và vận chuyển lân, giúp di chuyển đường trong cây.

Nguyên tố S (lưu huỳnh): là thành phần của acid amin (protein); liên quan đến các hoạt động trao đổi chất của vitamin và coenzym A; tổng hợp dầu và tham gia tổng hợp diệp lục; thúc đẩy quá trình phát triển của rễ và nốt sần.

Nguyên tố Zn (kẽm): giúp cho việc sử dụng lân và đạm trong cây; là thành phần thiết yếu của một số enzym, đặc biệt là enzym cacboanhydraza xúc tác quá trình phân li H2CO3 thành CO2 và H2O; tham gia quá trình tổng hợp acid nucleic, protein và diệp lục; thúc đẩy quá trình thụ phấn và phát triển của phôi.

Nguyên tố Cu (đồng): có vai trò xúc tiến quá trình hình thành vitamin A trong cây; do có khả năng thay đổi hóa trị nên tham gia nhiều phản ứng oxy hóa – khử oxy; thúc đẩy quá trình hấp thu cũng như trao đổi hydrat cacbon và protein; tăng hàm lượng diệp lục, thúc đẩy quá trình quang hợp; tăng khả năng chống chịu các bệnh về nấm và vi khuẩn.

Nguyên tố Fe (sắt): cần thiết cho tổng hợp và duy trì diệp lục; là thành phần chủ yếu của nhiều enzym, đặc biệt là các enzym oxy hóa – khử oxy (nhờ hệ Fe2+ và Fe3+); chuyển hóa ARN.

Nguyên tố B (Bo): ảnh hưởng đến hoạt động của một số en enzym; tăng khả năng thấm của màng tế bào, do vậy tăng quá trình vận chuyển hydrat cacbon, là nguyên tố cần thiết đối với quá trình tổng hợp protein; ảnh hưởng đến sự phân chia tế bào và sử dụng Ca, tối ưu hóa tỷ lệ K/Ca trong cây.

Nguyên tố Mo (Molipđen): có vai trò thúc đẩy quá trình sử dụng N và cố định N của vi khuẩn nốt sần; là thành phần của enzym khử nitrat.

Nguồn: NGUYỄN VĂN BỘ, 2005. Bón phân cân đối và hợp lý cho cây trồng. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận