Vlife - Chung tay chia sẻ thiệt hại do bão lũ

Vừa qua ngày 24/8/2019 và 31/8/2019, Hành trình Vlife - Chung tay chia sẻ thiệt hại do bão lũ đã đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của lũ lựt thiên tai tại huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai, huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.

Mỗi món quà trao tay là sự chia sẻ của Vlife đến với bà con.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận