VLIFE CÙNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XOÀI GẮN VỚI LIÊN KẾT TIÊU THỤ XOÀI TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng quả xoài, ổn định sản lượng tăng lợi nhuận cho nhà vườn trong việc thực hiện rải vụ thu hoạch xoài, áp dụng tiến bộ kỹ thuật xử lý rải vụ, thâm canh theo hướng GAP đặc biệt là vấn đề xử lý ra hoa rải vụ và phát huy vai trò của các tổ hợp tác, hợp tác xã trong việc gắn kết với doanh nghiệp trong liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ, vừa qua ngày 10/11/2017, tại khu du lịch Mỹ Trà, Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức Buổi hội thảo về "Giải pháp nâng cao chất lượng xoài gắn với liên kết tiêu thụ" cùng với khách mời diễn giả là GS.TS Nguyễn Bảo Vệ - Giảng viên cao cấp - Trường Đại học Cần Thơ, Nghiên cứu viên Đoàn Thị Cẩm Hồng - Viện cây ăn quả miền Nam, ThS.Trương Hồng Võ Tuấn Kiệt - Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL. Hội thảo đã diễn ra thành công, tốt đẹp cùng sự có mặt của các đơn vị sở, ngành tỉnh, các doanh nghiệp và các tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân, hội làm vườn cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp.

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận