VƯỢT GIAN NAN - VỮNG VÀNG VỀ ĐÍCH

Vừa bán hàng vừa thực hiện 5K để chung tay phòng bệnh, nhưng các anh vẫn bất khuất lao động hiệu quả để phục vụ khách hàng và nâng cao tinh thần "Vừa phòng bệnh, vừa tăng trưởng" cho đồng nghiệp công ty.

Chúc mừng các ứng viên được đề xuất Best Seller quý 2/2021, hy vọng Các anh sẽ tạo cảm hứng cho tất cả anh em chúng ta và tiếp tục phục vụ khách hàng tốt hơn.

1. ĐÀO SƠN

- Bán hàng chiến lược và truyền thông nhãn hiệu tốt nhất.

2. PHẠM QUỐC HỘI

- Ổn định doanh số bán hàng cao nhất.

3. HUỲNH THANH HẢI

- Bứt phá doanh số bán hàng tốt nhất ở thị trường mới.

-----------------------------------------

🏠 VLIFE JSC

🌐 http://vlife.com.vn/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận