XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI HÀN QUỐC

Từ ngày 12/6 đến ngày 14/6, đoàn VLIFE tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại tại Hàn Quốc.


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận