Các bước xuất - nhập hàng đảm bảo an toàn dịch bệnh Covid 19

Hành động nhỏ nhưng cũng hy vọng góp sức mang lại SỰ AN TOÀN DỊCH BỆNH cho hoạt động của toàn công ty, của khách hàng và bảo vệ cộng đồng.
Bộ phận sản xuất công ty Vlife mong rằng tất cả Khách hàng, Nhân viên và Khách đến công ty cùng phối hợp, chung tay làm những việc nhỏ nhất để có thể phòng bệnh COVID-19, giúp tất cả chúng ta an toàn".
#Kiểmtrasứckhỏe
#Đeokhẩutrang
#Rửatay
#giữkhoảngcáchantoàn
#Sửdụngkhẩutrangđiệntử #Bluezone
---------------------------------------------------------
🏠 𝐕𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐉𝐒𝐂
☎️ 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟗𝟗𝟓 - 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟖𝟐𝟖
🌐 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐯𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận