PHÂN BÓN VLIFE CHO CÂY CÓ MÚI (CAM, QUÝT, BƯỞI,...)