PHÂN BÓN VLIFE CHO CÂY HỌ BẦU BÍ (BẦU, BÍ ĐAO, BỈ ĐỎ,...)