Hiệu quả của phân bón lá hữu cơ sinh học Plantmate BioHumic NP-CSV

💥💥HƠN CẢ MONG ĐỢI💥💥
Hiệu quả của phân bón lá hữu cơ sinh học Plantmate BioHumic NP-CSV đối với hành lá
👉 Xanh lá, nở bụi, đẻ nhánh, ra rễ
👉 Mập cây, đứng lá
👉 Hạn chế vàng lá, tóp đầu lá
🏠 Ruộng hành lá Anh Cường, xã Tân Trung, huyện Chợ Mới, An Giang
#hànhlá #AnGiang #phânbónlá #hữucơsinhhọc #BioHumicNPCSV
----------------------------------------------
🏠 𝐕𝐋𝐈𝐅𝐄 𝐉𝐒𝐂
☎️ 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟗𝟗𝟓 - 𝟎𝟐𝟖𝟑.𝟕𝟐𝟒.𝟓𝟖𝟐𝟖
🌐 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐯𝐥𝐢𝐟𝐞.𝐜𝐨𝐦.𝐯𝐧/

Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận