CÔNG TY VLIFE CHÚC MỪNG BEST SELLER QUÝ 1/2020

03 ứng viên NHẬN ĐỀ CỬ là ứng viên bán hàng tốt nhất quý 1, năm 2020. Mặc dù trước rất nhiều khó khăn (Covid19, hạn hán và hạn mặn), nhưng phòng sales của Công ty Vlife đã nỗ lực hết sức mình để duy trì sự phát triển và quan trọng hơn hết là mang giải pháp phân bón tiên tiến "chức năng, hữu cơ, sinh học" hỗ trợ giải cứu mặn và khô hạn ở nhiều vùng miền trên cả nước. Đặc biệt, kết quả làm việc của 03 ứng viên được công ty đánh giá rất cao, ghi nhận sự đóng góp chung và đề xuất nhận sự tôn vinh của tập thể đợt này.
𝟏. 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐐𝐮ố𝐜 𝐇ộ𝐢 - 𝐁á𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬ố 𝐜𝐚𝐨 𝐧𝐡ấ𝐭
Vùng Đông Nam Bộ 1 - Gương mặt sale tiêu biểu năm 2019.
𝟐. 𝐋ê 𝐇𝐨à𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 - 𝐁á𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐯ượ𝐭 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐬ố 𝐧𝐡𝐢ề𝐮 𝐧𝐡ấ𝐭
Đồng bằng sống Cửu Long 2 - Tuổi trẻ triển vọng của phòng sale
𝟑. 𝐋ê 𝐕ă𝐧 𝐏𝐡ú - 𝐁á𝐧 𝐡à𝐧𝐠 𝐠𝐢ả𝐢 𝐜ứ𝐮 "𝐇ạ𝐧 𝐦ặ𝐧" 𝐭ố𝐭 𝐧𝐡ấ𝐭
Đồng bằng sông Cửu Long 2 - Đạt doanh số trong điều kiện khắc nghiệt.

Trân trọng cám ơn và chúc mừng các ứng viên!


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận