CRACK WIN là sản phẩm hữu cơ bảo vệ sự toàn vẹn, màu sắc và vi sinh vật có lợi cho vỏ trái,...

Táo hữu cơ mang 100 triệu vi sinh có lợi cho sức khoẻ. Vỏ là nơi có sự đa dạng vi sinh có lợi như nấm, vi khuẩn,...giúp tăng sức khoẻ người tiêu dùng.

Nếu dùng thuốc hoá học hoặc gọt vỏ sẽ diệt trừ hết các vi sinh có lợi này. Do đó, canh tác hữu cơ rất cần bảo vệ toàn vẹn vỏ trái, và giữ nguyên sự đa dạng vi sinh có lợi cho sức khoẻ.

CRACK WIN là sản phẩm hữu cơ bảo vệ sự toàn vẹn, màu sắc và vi sinh vật có lợi cho vỏ trái,...

https://blog.frontiersin.org/2019/07/24/microbiology-apples-bacteria-organic-microbiome/?utm_source=ad&utm_medium=fb&utm_campaign=ba_sci_fmicb


Chia sẻ bài viết này:

Viết Bình luận